Betaling

Hos Eliteservice kan du betale med Dankort.
Når du betaler med dankort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt ved køb hos Eliteservice, da vi benytter SSL(Secure Socket Layer) i vores betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden.

Priser og levering

Ved køb hos Eliteservice er nærværende betingelser gældende.
Forventet leveringstid er 2-5 hverdage eller som anvist ved varen.
Alle forsendelser/leveringer til adresser i DK, bliver pålagt en fragtomkostning pålydende 39,- DKK og højere afhængig af vægt. Ved små forsendelser anvendes Post Danmark. For fragtomkostninger til udlandet, kontakt venligst Eliteservice.

Alle priser er netto kontant betaling i DKK. inkl. moms, ekskl. forsendelse med mindre andet er anført. Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer, leveringssvigt, pris- og kursændringer samt ændringer i produkters specifikationer. Alle oplysninger på vores hjemmeside, www.eliteservice.dk er at betragte som vejledende, herunder priser, lagerbeholdning, specifikationer og illustrationer. Eliteservice kan ikke blive bundet af oplyste priser eller lagerstatus.

Nogle varer leveres som bestillingsvarer mod forudbetaling og disse sælges under forudsætning af, at forbrugeren selv har et tilstrækkeligt kendskab til produktet samt dets anvendelse.

Garanti. Elite Service giver 24 måneders reklamationsret på alle solgte produkter. Reklamationsretten gælder fabrikations- og materialefejl og gælder fra fakturadatoen. Reklamationsretten bortfalder ved forkert anvendelse, slitage, uautoriseret reparation eller manglende vedligeholdelse.

Ved garantireparationer indenfor reklamationsfristen skal købsfaktura eller kopi heraf forevises ved indlevering. I modsat fald vil reparation blive foretaget til gældende takster. Hvis en vare indleveres til garantireparation og der ikke konstateres fejl, vil der blive opkrævet et fejlsøgningsgebyr.

Reklamationer vedrørende fejl og mangler skal meddeles Eliteservice inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor fejlen blev - eller burde være blevet - konstateret. Åbenlyse fejl og mangler, som burde være konstateret ved modtagelsen af varen, skal altid meddeles inden 8 dage efter modtagelsen. Ved modtagelse skal forsendelsen undersøges for transportskader og meddeles transportfirmaet ved modtagelse af modtager.

Eliteservice forbeholder sig retten til at udbedre fejl og mangler ved et leveret produkt eller ombytte til et tilsvarende produkt. Der ydes ingen form for erstatning. Eliteservice er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Fortrydelsesret/ Returret
Der er fuld returret på varer i 14 dage fra modtagelsestidspunktet. Såfremt en kunde ønsker at returnere en vare er det en god ide at kontakte Eliteservice inden de 14 dage er gået enten pr. telefon eller pr. e-mail (info@Eliteservice.dk). Eliteservice udsteder herefter et returnummer som kunden kan påføre varen. For at kunne returnere varen skal den være i original og uåbnet indpakning. Såfremt dette ikke er tilfældet forbeholder Eliteservice sig retten til at afvise returneringen. Såfremt varerne er i orden, overføres beløbet for varerne elektronisk til kunden. Ved retur-sager bedes kunderne derfor om at oplyse reg.nr og konto hvor beløbet skal overføres til.

Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Eliteservice eller vores leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforhold samt enhver anden begivenhed der hindrer/begrænser os i at levere varen eller i at yde den pågældende service.
Enhver fravigelse af de generelle betingelser kan kun ske efter skriftlig tilladelse fra Eliteservice.